diesel pumping sets

diesel pumping set  

irrigation sets

flow sprinkler irrigation pumping sets

diesel pumping sets manufacturer

 

DİZEL SU MOTOPOMPLARI / DIESEL IRRIGATION PUMPING SETS

3"2 Kademe 16/19HP Salma
Yağmurlama Dizel Sulama Motopompu

3"2 Stg 16/19HP Flow/Sprinkler Irrigation Pumping Set

4"MY 16/19HP Salma

Yağmurlama Dizel Sulama Motopompu
4" 16/19HP Sprinkler & Flow Irrigation Pumping Set

 

4"SY 19HP Damlama/Yağmurlama
Dizel Sulama Motopompu

4"SY 16/19HP Sprinkler Irrigation Pumping Set

4"MY 19HP Damlama/Yağmurlama
Dizel Sulama Motopompu

4" 16/19HP Sprinkler Irrigation Pumping Set

 

6"S 19HP Salma
Dizel Sulama Motopompu

6"S 16/19HP Sprinkler & Flow Irrigation Pumping Set

5"S 19HP Salma
Dizel Sulama Motopompu

5"S 16/19HP Sprinkler & Flow Irrigation Pumping Set

 

5"MY 39HP Yağmurlama
Dizel Sulama Motopompu

5" 39HP Sprinkler Irrigation Pumping Set

8"S 39HP Salma
Dizel Sulama Motopompu

8"S 34/ 39HP Flow Irrigation Pumping Set

 

2.5" 6 Kademe 39HP Yağmurlama
Dizel Sulama Motopompu

2.5" 6 Stage 39HP Sprinkler Irrigation Pumping Set

 

 

SALMA SULAMA MOTOPOMPLARI
FLOW IRRIGATION PUMPING SETS

·  Techinal Drawings

·  Teknik Şemalar

Kullanım Yerleri:
Bol su ile sulama yapılmak istenen büyük arazi, çeltik, pamuk vb. zirai işletmelerde, bataklık kurutma ve kömür-maden ocakları su tasfiyelerinde, batık gemi kurtarmalarında, havuz ve benzeri depoların sirkülasyonlarında kullanılır.

Applications:
These Pumping Sets are used for flow irrigation where great amount of water is needed; agricultural applications like big fields, rice cotton fields etc., for drying swamps, rescuing ships, water necessity of coal mines and circulation of water reservoirs.

YAĞMURLAMA SULAMA MOTOPOMPLARI
SPRINKLER IRRIGATION PUMPING SETS

Kullanım Yerleri:
Yağmurlama Sistemiyle sulama yapılmak istenen zirai uygulamalarda, yüksek irtifalı yerlerin sulamasında ve yangın söndürmelerde kullanılır.

Applications:
These Pumping Sets are used for agricultural applications where sprinkler irrigation system is needed also can be used for fire fighting and irrigation of high altitude fields.

Motopomp Güç İhtiyacı
Calculation of Power Need of Pumping Sets


Güç/Power : HP :

Q : Debi / Delivery (m³/saat, m³/h)
H : Toplam Basma Yüksekliği / Total Head(m)
n : %Verim / Efficiency %

Kayıplar / Deratings :

Yükseklik / Altitude :
Deniz seviyesinden 150 metre yükseklikten itibaren her 300 metre için güç kaybı %3.5'tir.
Allow a 3.5% Power loss for every 300 meters over 150 meters above the sea level.

SUPER STAR DİZEL MOTORLARI TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF SUPER STAR DIESEL PUMPING SETS
Her Motopomp için 3'er değer verilmiştir. Bu her bir motomompun çalışma alanını gösterir. Mesela; 4"SY - 16 HP Motopomp 25 ila 40 metre dik yüksekliğe su basma gücüne sahiptir, 25 metreye bastığı zaman saatte su verimi 92 tondur, 32 metrede 80, 40 metrede 65 tondur.

For every pumping set listed below, there are 3 different values of total head and corresponding deliveries which represents the pumping performances. For instance 4"SY-16HP Diesel Pumping Set can pump efficiently from 25 to 40 meters high when it pumps up to 25 meters the delivery value will be 92 metric tones per hour as well as for 32 meters 80 and for 40 meters 65 metric tones per hour.

 

Salma Sulama Motoru / Flow Irrigation

 

Yağmurlama Sulama Motoru/Sprinkler Irrigation

 

Çok Kademeli Yağmurlama Su Motopompu/Sprinkler Irrigation-Staged

Dizel Motopomp Çeşitleri
Diesel Pumping Sets

Toplam Su Basma
Yüksekliği
Total Head(m)

Su Verimi Ton(m³/saat)
Delivery(m³/h)

3"S 6/8 HP

10-15-20

110-90-65

4"S 8/10 HP

10-15-20

140-115-80

5"S 12 HP

10-15-20

164-135-90

6"S 12 HP

10-15-20

218-178-124

6"S 19 HP

10-15-20

240-203-150

8"S 32 HP

6-9-12

480-400-300

8"S 39 HP

6-9-12

510-480-450

4"SY 16 HP

25-32-40

92-80-65

3"Y 12 HP

30-35-40

75-65-55

4"MY 19 HP

25-32-40

100-90-77

4"SY 19 HP

20-30-40

98-82-69

5"Y 32 HP

25-35-45

175-135-92

5"MY 39 HP

25-35-45

175-160-135

5"Y 39 HP

25-35-45

175-140-115

3"-2 Kademe/Stage 16 HP

45-55-65

52-48-37

3"-2 Kademe/Stage 19 HP

45-55-65

55-50-40

3"-3 Kademe/Stage 28 HP

70-80-90

58-51-40

3"-4 Kademe/Stage 32 HP

90-100-110

47-43-36

3"-4 Kademe/Stage 39 HP

90-100-110

53-48-50

·  Spesifikasyonları her zaman değiştirme hakkımız saklıdır, yukarıdaki veriler standart sıcaklık, nem ve deniz seviyesi değerleridir.

·  We reserve the right change specifications without notice. All of the above ratings are given at standard temperature, humidity, and at sea level.
[ Company Profile/Motosan Hakkında ] [ Products/Ürünler ]
[
Worlwide Agents/Yurtdışı Temsilcilikler ] [ Contact Info/Ulaşım Bilgileri ]